Wat is Connected Assessment & Control?

Een slimmere toekomst voor legionellabeheer

Connected Assessment & Control houdt in dat iedereen die te maken heeft met legionellabeheer samenwerkt via één platform, aangestuurd door de risicoanalyse. Hierdoor weet je zeker dat je aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Met Connected Assessment & Control weet je dat je goed zit: legionellabeheer wordt geautomatiseerd en de kans op fouten geminimaliseerd.

Connected Assessment & Control

De grootste uitdagingen bij het maken van risicoanalyses

Van oudsher worden risicoanalyses uitgevoerd door inspecteurs, die daarvoor slechts pen, papier en hun eigen kennis gebruiken. Zo brengen zij het hele gebouw in kaart, inclusief alle risicofactoren en manieren om deze te beheersen. De inspecteur zal wellicht ook foto’s nemen en temperaturen opnemen.

Traditionele software voor risicoanalyses maakt vooral gebruik van form builders. Hiermee kun je een gebouw digitaal beoordelen en direct daarna een rapport uitdraaien. Dit scheelt tijd, want je hoeft je rapport niet meer achter je bureau uit te typen.

Maar deze aanpak heeft ook minpunten: bijvoorbeeld het feit dat de informatie die je invoert tijdens de inspectie hetzelfde blijft, ook als de situatie in een gebouw verandert. Het programma denkt niet mee en interpreteert de risico’s, tappunten en commentaren die je invoert niet.

Uiteindelijk zijn digitale risicoanalyses net zo statisch als hun papieren equivalent. Maar wat nu als we de risicoanalyse zelf konden gebruiken als meeveranderende blauwdruk voor elk gebouw? En als onderhoudstaken gegenereerd werden door een live platform, dat ze automatisch aanpast als er veranderingen in de risicoanalyse worden gemaakt?

RABP risicoanalyse software
Legionellabeheer software

Waarom traditioneel legionellapreventie beleid tot schijnveiligheid leidt

Organisaties met zorgplicht moeten erop letten dat de risico’s uit de risicoanalyse geen bedreiging voor mensen gaan vormen. Daarom is het belangrijk beheertaken uit te voeren en hiervan een overzicht bij te houden.

Traditionele Legionellapreventie Software bestaat meestal uit een takenlijst die is gemaakt op basis van de eerste risicoanalyse. Het systeem gebruikt informatie uit de analyse om herhaalde taken aan te maken voor de taakuitvoerder en het drinkwaterbedrijf. Als de taken zijn uitgevoerd wordt het logboek automatisch ingevuld en worden de bijbehorende documenten geüpload. Zo heb je een beter overzicht over je taken dan met een papieren takenlijst. Ook kun je precies zien wat de status van de taken is.

Maar wat nu als er installatie-aanpassingen worden gedaan aan de hand van technische adviezen? Of als leidingen worden verlegd? Of er een nieuwe risicoanalyse of audit wordt uitgevoerd? Wordt de data in jouw software dan ook automatisch aangepast en zo nee, is de data die je dan gebruikt wel betrouwbaar?

Je kunt hierdoor problemen krijgen met zowel je onderhoudstaken als legionellabeheer. Na verloop van tijd zal de risicoanalyse niet meer kloppen en aangepast moeten worden. Dit is een riskante taak, want de kans dat er een foutje insluipt tijdens het handmatig invoeren van gegevens is groot.

Connected Assessment & Control

Connected Assessment & Control is gebaseerd op het idee dat de risicoanalyse de blauwdruk is van het gebouw en dat alle data van het gebouw in een bron opgeslagen wordt. Iedereen die met legionellabeheer te maken heeft kan via dit systeem samenwerken. Ook worden veranderingen in de risicoanalyse automatisch doorgevoerd in de takenlijst.

Dit betekent dezelfde voordelen als traditionele softwaresystemen, met als kers op de taart een overkoepelend platform dat zowel accuraat als toekomstbestendig is. De situatie zoals die is wordt live weergegeven, zo is er minimale menselijke inspanning nodig en wordt het eenvoudig om alle wetgeving te volgen.

Het feit dat iedereen in een centraal systeem samenwerkt betekent ook meer gemoedsrust voor de taakuitvoerders en een verwaarloosbare kans op het vergeten uit te voeren van taken.

Hier heeft iedereen voordeel van: saaie, terugkerende taken worden tot een minimum beperkt, terwijl veiligheid gegarandeerd blijft.

Een verbonden systeem geeft een duidelijk overzicht van alle ontwikkelingen in een gebouw. Daarnaast biedt het de gelegenheid om data te verzamelen en hiervan te leren, zodat maatregelen kunnen worden aangepast voor nog meer veiligheid.

Ook zorgt het werken via zo’n platform ervoor dat iedereen zich meer betrokken en verantwoordelijk voelt, waardoor het hele beheerproces soepeler en bevredigender verloopt.

Wij denken dat deze manier van werken toekomst heeft, zowel voor legionellabeheer als voor de hele veiligheidsbranche. Daarom staat Connected Assessment & Control aan de basis van jouw vliegwiel.

Folder: De voordelen van digitaal legionellabeheer - LD-Beheer

Lees wat de voordelen zijn van geautomatiseerd legionellabeheer ten opzichte van traditioneel legionellabeheer.

LD-beheer folder

Het Connected Assessment & Control Model

Het vliegwiel staat bij LegionellaDossier voor de manier waarop de legionellabranche werkt en hoe Connected Assessment & Control organisaties kan helpen veiligheid te garanderen.

Dingen die jouw vliegwiel kunnen belemmeren zijn bijvoorbeeld slechte communicatie tussen teams doordat iedereen zijn eigen administratie aanhoudt of het verlies van data door gebrek aan een centrale plek om data te bewaren.

Stroomlijning en communicatie zijn de vliedende krachten die jouw vliegwiel draaiende houden.

Met Connected Assessment & Control als drijvende kracht voor jouw vliegwiel, kunnen jouw inspecteur, waterbedrijf en taakuitvoerder snelheid toevoegen en wrijving wegnemen in alle fases waar het wiel zich doorheen beweegt.

Connected Assessment & Control

Dit kan bijvoorbeeld tijdens de risicoanalyse: de inspecteur speelt weliswaar een hoofdrol door risico’s te identificeren en beoordelen, maar de technische staf kan snelheid toevoegen door aanpassingen meteen uit te voeren waardoor de taakuitvoerders direct legionellabeheertaken kunnen uitvoeren.

Als je eenmaal de Connected Assessment & Control methode gebruikt, houdt het wiel zichzelf draaiende. Hoe langer je het gebruikt, hoe meer data er verzameld wordt en hoe beter je legionellabeheer wordt.

Een Connected Assessment & Control Platform gebruiken

Als je een gebouw huurt of bezit, ben jij er verantwoordelijk voor dat dit gebouw aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet en een veilige omgeving voor gebruikers is. Je moet ook samenwerken met de inspecteur, het drinkwaterbedrijf en teams binnen je eigen organisatie om het vliegwiel draaiende te houden er ervoor te zorgen dat je gebouw veilig blijft.

Dit is een grote verantwoordelijkheid, maar het Connected Assessment & Control Platform zal je bijstaan.

Connected Assessment & Control
Risicoanalyse

> Maak risicoanalyse
> Genereer rapportages
> Wettelijke kaders
> Altijd up-to-date
> Installatie aanpassingen

Legionellabeheer

> Spoelen 
> Temperatuur meten
> Watermonsters
> Keerklepcontroles
> Dashboard

Documenten

> Download logboek 
> Automatisch opgeslagen
> Overzicht documenten
> Altijd up-to-date
> History inzien

Inventariseer

> Audits 
> Onderhoudswerk
> Installatie aanpassingen
> Wijzigingen doorvoeren
> Herstelwerkzaamheden

> Risicoanalyse & Beheersplan

Beoordeel al je tappunten snel en makkelijk door een aantal vragen te beantwoorden. Je kunt ook foto’s maken en met behulp van de camera op je apparaat en met je Bluetooth-thermometer temperaturen opnemen. 

Om nog meer tijd te besparen, kun je ook ruimtes kopiëren met slechts een druk op de knop, waardoor je geen dubbel werk hoeft te doen. Je kunt ook foto’s van tappunten of systemen toevoegen, zodat ze makkelijker te vinden zijn. Als je klaar bent met de inspectie, kun je automatisch je risicoanalyse-rapport, actieplan en logboek uitdraaien.

Elke keer als je iets verandert, pas het systeem de risicoanalyse en takenlijst automatisch aan. Hierdoor hoef je niet telkens dingen handmatig door te voeren en heb je meer tijd voor andere taken. Lees meer over onze risicoanalyse software.


> Legionellabeheer

Plan taken en wijs ze toe aan taakuitvoerders en drinkwaterbedrijven, zodat iedereen in hetzelfde systeem werkt en je altijd precies kunt zien wat wanneer gedaan is.

Door meldingen en herinneringen in te stellen, zorg je ervoor dat uitvoerders nooit een taak vergeten. Desondanks hebben we nog een extra beveiliging ingebouwd: als een taak niet wordt uitgevoerd kan hij aan een ander worden toegewezen bijvoorbeeld.

Daarbij wordt ook degene die verantwoordelijk is voor het taakbeheer aangespoord tot actie als er een normoverschrijding wordt geconstateerd of als een gebruiker een commentaar of verzoek indient.

Onze slimme dashboards houden je altijd op de hoogte van wat er speelt: afgeronde taken, actieve normoverschrijdingen enzovoorts. Je kunt ook relevante data selecteren en analyseren, zodat je eventuele patronen kunt ontdekken en je beheersmaatregelen hierop kunt aanpassen. Lees meer over Legionellapreventie software .

> Logboek bijhouden

Legionellapreventie en -beheer zijn complexe processen, waar veel manuren, papierwerk en terugkerende taken aan te pas komen. Daarom hebben wij een alles-in-een digitaal logboek ontworpen, waarmee je alle documenten en taken voor je gebouw kunt bijhouden en waardoor je zeker weet dat je je aan alle regels houdt. 

Taken worden automatisch afgevinkt wanneer ze zijn uitgevoerd, waardoor beheerders altijd een duidelijk overzicht hebben en data waar ze iets mee kunnen.

Je kunt al je documenten, schema’s en certificaten bijhouden is een centraal systeem, waarmee je met één klik op de knop ook het complete logboek kunt uitdraaien. Alles wordt opgeslagen in de cloud, zodat je altijd en overal bij je data kunt.


> Inventariseer & audit

Weet je zeker dat je risicoanalyse van vorig jaar nog klopt? Zijn alle veranderingen wel doorgevoerd en geregistreerd? Je hoeft je hier geen zorgen meer over te maken.

Elke keer als je iets verandert, pas het systeem de risicoanalyse en takenlijst automatisch aan. Als je bijvoorbeeld een tappunt verwijdert, worden alle logboeken, spoellijsten en technische adviezen hier automatisch op aangepast, waardoor je dit niet meer handmatig hoeft door te voeren en je meer tijd hebt voor andere taken.

Benieuwd?

ervaar de voordelen zelf!