Gemeente Bunschoten

"We weten nu zeker dat het gebeurt en dat het goed gebeurt"

- Roel Meurs

City Council Bunschoten

De gemeente Bunschoten

De gemeente Bunschoten is eigenaar van een groot aantal gebouwen; van het gemeentehuis en het havenkantoor tot de brandweerkazerne en een kinderopvanglocatie. Voor al die gebouwen is de gemeente eindverantwoordelijk voor de drinkwaterveiligheid. Jarenlang voerden de gebouwgebruikers zelf de controles op legionella uit. Dat gebeurde niet altijd even nauwkeurig en betrouwbaar. Toen Roel Meurs, beheerder van de gemeentelijke gebouwen, LegionellaDossier ontdekte, trok hij die taak maar al te graag naar zichzelf toe. “We weten nu zeker dat het gebeurt en dat het goed gebeurt.”

Roel werkte voorheen bij een stichting voor ouderenzorg. Het belang en de noodzaak van goed legionellabeheer drong daar goed bij hem door. Bij de gemeente Bunschoten neemt Roel het net zo serieus.

“We hebben in de gemeente maar één prioritaire locatievolgens het Drinkwaterbesluit:,het havenkantoor met douches voor passanten in de haven. Voor de overige gebouwen en voorzieningen geldt ‘slechts’ een zorgplicht. Maar voor ons is er geen verschil. Met LegionellaDossier hebben we het beheer voor alle 12 gebouwen optimaal veiliggesteld.”

Legionella non-compliances platform

Sjoemelen kan niet

Sinds de gemeente het legionellabeheer zelf is gaan uitvoeren, deelt Roel de taken met de bode van het gemeentehuis en een buitendienstmedewerker. Hij schat in dat het hen 30% minder tijd kost dan de gebruikers er voorheen voor nodig hadden.

Maar dat is voor hem niet het belangrijkste. “Het grootste voordeel is dat de app de metingen direct en automatisch registreert. Voorheen kon iemand die een half jaar geen controles had uitgevoerd, achteraf nog handmatig bevindingen invoeren, met een natte vinger. Nu is dat uitgesloten. Sjoemelen kan niet. De datum en tijd komen automatisch in het systeem te staan. We weten nu dat het gebeurt, en dat het goed gebeurt.”

Alles overzichtelijk op een rij

Het digitale dossier laat niet alleen de beheermaatregelen en metingen zien. Ook klopt het adviesbureau dat de watermonsternames en de keerklepcontroles uitvoert er haar gegevens in. “Alles staat nu overzichtelijk bij elkaar, voor alle gebouwen en in één dossier. Er slingeren geen handgeschreven aantekeningen meer rond op de verschillende locaties. Het biedt ons optimaal inzicht, maar is ook handig voor de controlerende instanties. Die zien nu in één oogopslag en op één scherm, dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan.

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat er met een dwangsom is gedreigd, omdat bij controle bleek dat de taken niet goed waren uitgevoerd of gedocumenteerd. Nu kan dat niet meer voorkomen.”

Gemeenten Bunschoten partnership LegionellaDossier

Toevoegen nieuwe locaties heel eenvoudig

Roel vindt het daarnaast prettig dat nieuwe locaties makkelijkzijn toe te voegen.

“Onlangs hebben we een nieuwe brandweerkazerne gekregen, en een nieuwe werkplaats. De risicoanalyses en beheerplannen (RABP’s) van die gebouwen zijn eenvoudig in het systeem gezet en de locaties zijn toegevoegd als ‘nieuw object’. Daar zijn de tappunten en beheermaatregelen aan gekoppeld. Klik je op de aanduiding van de nieuwe locatie, dan weet je meteen wat je te doen staat.”

Zelf is Roel verantwoordelijk voor het Havenkantoor. Hij loopt daar wekelijks alle tappunten af met zijn tablet en bluetooth thermometer. Fluitend. “Het is echt een fluitje van een cent.”

“Achter LegionellaDossier staat een uitgebreid netwerk van partners, adviseurs en installatiebedrijven. Dat geeft een veilig gevoel. Het is een veel gebruikte oplossing bij bedrijven en instellingen die zich volgens het Drinkwaterbesluit met legionellabeheer moeten bezighouden. Dus waarom het wiel opnieuw uitvinden als er een goed systeemis dat zich in de praktijk al breeduit bewezen heeft.”

Ervaar zelf de voordelen

Plan een online demo!