Waterschap Zuiderzeeland

"Je kunt heel makkelijk je data kwijt in het dashboard. Vroeger moest ik alles op een los blad invullen, daar slopen fouten in"

- Lloyd Cooman

waterschap-zuiderzeeland-logo-png-transparent

Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland is een organisatie van ruim 300 personen die de watervoorziening in Flevoland en stukken van Friesland en Overijssel beheert, inclusief dijken, watergangen, gemalen en zuiveringsinstallaties. Lloyd Cooman is hier al zo’n twintig jaar in dienst als specialist Kwaliteit Arbo en Milieu en ziet erop toe dat de waterleiding veilig blijft: daar hoort legionellabeheer ook bij. Aangezien hij verantwoordelijk is voor vijf zuiveringsinstallaties en zeven poldergemalen, is dat geen kleine taak.

Schermafbeelding 2022-02-24 om 10.57.08

Pilot LD-Beheer

‘Gemalen zijn meestal niet bemand, maar de temperatuur in zo’n gebouw kan flink oplopen. Als er dan twee weken niemand komt, is het risico op legionellavorming groot.’ In 2017 begon het waterschap daarom een pilot met LegionellaDossier: iedereen die beheertaken had, kreeg de app LD-Beheer, waarop ze taken kregen toegewezen die door het systeem waren gegenereerd. ‘Er is een aantal mensen hier dat spoeltaken heeft, er zijn specialisten op het gebied van monstername en we hebben ook één persoon die full-time temperaturen opneemt. Hun feedback op LegionellaDossier was positief, ze vonden het makkelijk werken.’

Eenvoudig teams aansturen

Ook Lloyd zelf vindt het makkelijker om zijn team aan te sturen: ‘je ziet direct wanneer je ergens een overschrijding hebt of wanneer iemand zijn taken niet heeft gedaan. Je kunt meteen aflezen of taken wel echt zijn uitgevoerd, en zo niet, de persoon die er verantwoordelijk voor was vragen wat er aan de hand is. Daar kan een goede reden voor zijn en dan kun je zijn taken aan een ander toewijzen. Je voelt veel meer dat je dingen in de hand hebt.’

Schermafbeelding 2022-02-24 om 10.51.26

De toekomst

‘De app wordt telkens geüpdate, en er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd. Er zijn bepaalde aanpassingen die ik graag in de toekomst zou zien. Zo zou het fijn zijn om via de app documenten te kunnen inzien, want nu krijg je alleen het nummer van het tappunt te zien. Als je niet precies weet waar dat zich bevindt, is het handig als je bijvoorbeeld tekeningen kunt inzien, zeker als het om een gebouw gaat dat je niet goed kent. Ook zou het handig zijn om te kunnen aangeven dat een bepaald punt automatisch wordt gespoeld, dat is bijvoorbeeld soms het geval met gemalen. Nu moet je daarvoor alsnog de spoeltaak elke keer afmelden.’

Ervaar zelf de voordelen

Plan een online demo!