Waarom leegstand zo gevaarlijk is

De legionellabacterie heeft een aantal voorwaarden nodig om zich te vermenigvuldigen, maar als deze aanwezig zijn, kan de groei exponentieel zijn. Die voorwaarden zijn: stilstaand, zuurstofrijk water met de juiste temperatuuur (25-55℃), voeding en een nestelplaats. Deze laatste twee vindt de bacterie in biofilm, een ecosysteem dat vaak aan de binnenkant van vooral oudere leidingen te vinden is. 

In ideale omstandigheden kan de bacterie zich in 48 uur tijd zo’n 1000 keer vermenigvuldigen, dit gebeurt vooral op plekken waar leegstand is en tappunten dus niet gebruikt worden. Daarom is het belangrijk om direct in te grijpen als er zich een normoverschrijding voordoet en ervoor te zorgen dat water niet te lang stil blijft staan. Want leegstand, vooral bij hogere temperaturen, kan al heel snel tot gevaarlijke situaties leiden.  

Zomermaanden

In de zomer lopen de temperaturen op, het water in de leidingen kan dan al snel gunstige temperaturen voor legionellagroei bereiken. De meeste meldingen van legionellabesmettingen vinden dan ook plaats van juli tot september. Natte zomers vergroten het gevaar nog, doordat bijvoorbeeld sproeiers onregelmatig gebruikt worden. Op het moment dat deze weer gebruikt worden, kunnen ze grote hoeveelheden met legionella besmet water vernevelen. Ook het toenemende gebruik van waterkoelers op kantoren kan het risico op legionella doen toenemen: kranen worden minder gebruikt doordat mensen vooral water uit de koeler halen. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn welke factoren allemaal meespelen bij legionellagroei en welke redenen er kunnen zijn voor het niet gebruiken van tappunten.

Langere of kortere leegstand

Een belangrijke factor om rekening mee te houden is leegstand van (een gedeelte van) een gebouw. Leegstand is niet altijd voorspelbaar, vooral in prioritaire locaties zoals ziekenhuizen kan de bezetting fluctueren. Seizoensgebonden locaties zoals hotels hebben meestal een (digitaal) legionellabeheer dat het hele jaar doorloopt. Hierdoor wordt ook in de rustige wintermaanden gespoeld en gemeten en krijgt legionella geen kans. 

Lastiger ligt het met panden die tijdelijk helemaal buiten gebruik zijn. Het kan hier bijvoorbeeld kantoorgebouwen betreffen of gebouwen die een nieuwe bestemming moeten krijgen. Ook in deze situaties blijft de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor het veilig houden van het gebouw, zodat er geen legionellabesmetting kan optreden wanneer het gebouw uiteindelijk weer in gebruik wordt genomen. Een mogelijke oplossing kan dan zijn het gebouw tijdelijk te laten beheren door een antikraakorganisatie. Dit is echter alleen een geschikte oplossing voor gebouwen die jarenlang niet gebruikt worden.

Automatisch leegstandbeheer

Als je geen duidelijk overzicht hebt van welke locaties en tappunten wanneer precies worden gebruikt (en wie heeft dat wel), kan een digitale oplossing uitkomst bieden. Hierbij worden het watergebruik en de temperatuur in de leidingen in de gaten gehouden door sensoren, die alles bijhouden in een digitale omgeving. Door al je tappunten in een digitaal overzicht te hebben, waarbij meteen te zien is wanneer een punt voor het laatst gebruikt of doorgespoeld is, hoef je je nooit meer druk te maken over het precieze gebruik van de waterpunten. Leegstand en daarmee legionellagroei worden onder controle gehouden. Het systeem houdt voor je bij wat er wanneer gebeurd is en maakt automatisch spoeltaken aan wanneer gesignaleerd wordt dat een punt enige tijd niet gebruikt is of dat een locatie leegstaat. Wil je meer weten over digitaal legionellabeheer? Neem dan contact met ons op of plan meteen een demo in.

Meer artikelen