5 tips voor legionellapreventie bij zorgplicht

Als eigenaar van een niet-prioritaire instelling heb je zorgplicht rond legionella Dit betekent dat je verplicht bent je waterinstallatie veilig te houden en het risico op legionella te beperken. En natuurlijk wil je niet dat mensen ziek worden van jouw waterinstallatie. Je moet dus aan legionellapreventie doen, ook al hoef je geen legionellabeheersplan op te stellen. Maar wat houdt dat nu precies in? En wanneer voldoe je aan de zorgplicht? Houd je aan deze vijf regels en legionella krijgt geen kans in jouw gebouw.

  1. Voorkom of verwijder dode leidingen

Een dode leiding is een leiding die niet naar een tappunt leidt en waarin het water dus ‘doodloopt’. Hierdoor staat het water stil en kunnen bacteriën snel groeien. Het is dus belangrijk om te kijken of er in jouw installatie dode leidingen voorkomen en die te laten verwijderen. Hiermee voorkom je problematische legionellagroei. 

  1. Laat terugstroombeveiligingen regelmatig controleren

Apparaten zoals vaatwassers en koffiemachines hebben een terugstroombeveiliging, oftewel een keerklep. Deze zorgt ervoor dat er geen verontreinigd water terug kan stromen in de waterleiding. Om er zeker van te zijn dat je legionellapreventie goed uitvoert, laat je de keerkleppen regelmatig controleren door een inspecteur van een BRL-gecertificeerd bedrijf. Dit is niet verplicht voor de zorgplicht legionella, maar wordt wel aangeraden.  

  1. Voorkom stilstand

In stilstaand water kan de legionellabacterie zich snel vermenigvuldigen. Stilstand voorkomen is een belangrijk onderdeel van legionellapreventie. Tappunten moeten minstens één keer per week gebruikt worden. Het opstellen van een beheersplan is geen verplichting onder de zorgplicht legionella, maar om er zeker van te zijn dat alle tappunten regelmatig gebruikt worden, kun je een legionellabeheersplan opstellen. In dit plan worden wekelijks terugkerende taken vastgelegd, zoals het laten doorlopen van tappunten en het meten van de watertemperatuur. Als je deze taken uitvoert, krijgt legionella geen kans.  

  1. Zorg voor de juiste temperatuur

Legionella groeit het snelst in temperaturen tussen de 25-55C. Daarom is het belangrijk dat warm water warm genoeg is en koud water koud genoeg. Warm water moet een temperatuur van minstens 60C hebben en moet na gebruik in 45 minuten afkoelen tot onder de 25C. 

Voor legionellapreventie moet de temperatuur in boilers ook telkens op minstens 60C gehouden worden. Kan dit niet? Dan moet je in elk geval een keer per week 20 minuten lang de boiler opwarmen tot minstens 60C. 

  1. Let op de constructie van de installatie

Water in leidingen die dicht langs een verwarming lopen of door een machineruimte kan snel opwarmen tot een risicovolle temperatuur. Daarom moet je bij het in kaart brengen van je waterinstallatie goed uitkijken hoe en waar de leidingen lopen. Houd hierbij ook de aanwezigheid van vloerverwarming in het oog. Wanneer waterleidingen te dicht langs elementen die het water kunnen opwarmen lopen, laat je ze verleggen.

Meer hulp bij legionellapreventie?

Meer informatie over de eisen voor drinwaterinstallaties vind je in de NEN1006 of het Bouwbesluit. Wil je meer weten over je verplichtingen als je zorgplicht legionella hebt? Of wil je het verschil tussen prioritair en zorgplicht weten? Download dan onze factchecker legionella. 

Voor advies op maat of om de mogelijkheden voor digitaal legionellabeheer te bespreken, kun je ons natuurlijk ook bellen of mailen.

Meer artikelen