Legionella en lockdown: vragen en antwoorden

Nu Nederland wederom in lockdown is, kan legionellabeheer er nog weleens bij inschieten. Tijdens de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, werd daardoor zo’n 11% meer legionella aangetroffen in het Nederlandse drinkwater. En nu staan de feestdagen ook nog voor de deur. Het is belangrijk om te onthouden dat ook de legionellabacterie exponentieel kan groeien als water te lang stilstaat, daarom moeten leidingen liefst wekelijks worden doorgespoeld. 

Voor sommigen zal het niet als een prioriteit voelen om taakuitvoerders toegang te geven tot een verder geheel afgesloten kantoor dat voorlopig niet in gebruik is, maar preventie is essentieel. Wij beantwoorden graag vragen over legionellabeheer waar jullie misschien in deze periode mee zitten.

Moet ik alsnog preventietaken uitvoeren, ook als mijn gebouw wekenlang niet gebruikt wordt?

Ja, het is belangrijk om je taken te blijven bijhouden. Op deze manier kun je ook in je logboek aantonen dat je altijd aan je wettelijke verplichtingen voldoet. Als er langere tijd geen beheerstaken worden uitgevoerd en er wordt slechts gespoeld vlak voor het gebouw weer in gebruik genomen wordt, loopt de taakuitvoerder risico op een legionellabesmetting. Automatisering kan hierbij echter helpen: door gebruik te maken van een digitaal platform dat zelf taken genereert, weet je dat je alleen de echt nodige taken uitvoert. 

Ik maak gebruik van een externe taakuitvoerder die zelf geen toegang tot het gebouw heeft. Hoe verschaf ik hem toegang zonder extra personeel in te schakelen?

Als er in je gebouw normaal gesproken beveiligers zitten die pasjes controleren en toegang verschaffen, zul je die tijdens vakanties en lockdowns meestal niet inschakelen. Het is wel aan te raden om wekelijks een beveiliger voor een enkel uurtje te laten komen, zodat de taakuitvoerder binnen gelaten kan worden om zijn werkzaamheden te doen. Je kunt er ook aan denken om de taken zoveel mogelijk te automatiseren, bijvoorbeeld door sensoren te laten installeren. Dit biedt veel voordelen.

De verwarming in mijn gebouw staat uit tijdens sluitingsdagen, verkleint dit de kans op problemen met legionella?

In principe groeit de bacterie langzamer wanneer de temperatuur in de leidingen lager dan 20 graden is. Dat betekent echter niet dat er geen risico bestaat: ook in water met lagere temperaturen vermenigvuldigt de bacterie zich. Als het water dus langere tijd stilstaat, groeit de legionella alsnog tot problematische hoeveelheden. Ook hierbij zou je kunnen overwegen gebruik te maken van sensoren, deze houden de temperaturen in de leidingen constant bij en kunnen ook spoeltaken aanmaken.

Meer artikelen