Garandeer schoon en veilig drinkwater voor Waterschappen

Houd gemalen, zuiveringsinstallaties, gebouwen en drinkwater veilig

Werk samen met 75% van de BRL-6010 adviseurs en houd gebouwen up-to-date met de meeste recente wijzigingen

Creëer overzicht & inzicht over alle locaties, documenten, taken en externe uitvoerders

Voldoe aantoonbaar aan verplichte wet- en regelgeving rondom drinkwater en legionellapreventie

legionellapreventie software

Onze Gebruikers

Waterschap Zuiderzeeland
Rijkswaterstaat
Schiphol
Logo_rijksvastgoedbedrijf.svg

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving

Altijd klaar voor inspectie en met een druk op de knop een compleet logboek

Met papieren logboeken en Excelbestanden weet je nooit zeker of all taken en controles zijn uitgevoerd. Onze slimme dashboards houden je volledig up-to-date en tonen alle (on)voltooide taken, overschrijdingen en managementdata om trends te detecteren en je legionellabeheer te verbeteren. Daarnaast kun je met slechts een druk op de knop je logboek downloaden met alle wettelijk verplichte kaders.

Legionella non-compliances platform
FactChecker_-1_11zon

Factchecker: voldoet jouw waterschap aan verplichte wet- en regelgeving?

Wat zijn jouw wettelijke verplichtingen rond drinkwater? Is de kwaliteit van het drinkwater in je gebouwen op orde? Zijn alle taken uitgevoerd, overschrijdingen en gebreken inzichtelijk en of ben je klaar voor inspectie?

Beantwoord de vragen en kruis aan wat voor jou van toepassing is. Aan de achterkant vind je een lijst met de verplichtingen waarin jij moet voldoen.

Creëer overzicht & inzicht over alle locaties

Krijg grip op legionellabeheer

zie direct op welke locaties legionella overschrijdingen zijn gevonden, welke taken niet zijn uitgevoerd, waar een te hoge temperatuur gemeten is en onderneem direct actie om calamiteiten te voorkomen. 

Werk samen met BRL-6010 gecertificeerde adviseurs

Een platform, een bron, een waarheid

Maak van je risicoanalyse een levende blauwdruk van je gebouwen. Zo zorg je ervoor dat alle data van het gebouw in een bron wordt opgeslagen. Iedereen die met legionellabeheer te maken heeft kan via onze software samenwerken. Ook worden veranderingen in de risicoanalyse automatisch doorgevoerd in de takenlijst, zodat je altijd werkt met de meest recente data. 

Automatiseer je legionellabeheer

Bespaar tijd en moeite met spoel- en temperatuurtaken

Met onze slimme sensor, Clip’R, en de bijbehorende software kun je automatisch al je legionellapreventie taken uitvoeren, registreren en opslaan. Automatisch aangemaakte taken worden afgevinkt zodra ze voltooid zijn, hierdoor bespaart onze software niet alleen tijd, maar brengt ook rust. Clip’R houdt altijd toezicht. Het systeem werkt ook automatisch jouw logboeken bij, zodat je altijd up-to-date bent.

Klantverhalen

Ontdek de voordelen van LegionellaDossier bij overheidsinstanties

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap

"Je kunt heel makkelijk je data kwijt in het dashboard en ziet waar legionella overschrijdingen zijn. Vroeger moest ik alles op een los blad invullen, daar slopen veel fouten in."

gemeente-bunschoten

Gemeente

"Voor veel gebouwen en voorzieningen geldt ‘slechts’ een zorgplicht, maar voor ons is er geen verschil. Met LegionellaDossier hebben we het beheer voor alle gebouwen optimaal veiliggesteld.”

Benieuwd?

ervaar de voordelen zelf!